Fortakas 8 700 30 100

Bandome naują kokteilinę: bendri patarimai ir saugumas

Įsigijote naują kokteilinę? Neskubėkite ją įjungti – pirmiausia perskaitykite saugumo reikalavimus, ir įsitikinkite, kad ją naudosite tinkamai. Mes pateiksime jums visą reikalingą informaciją, kurią turėtumėte žinoti apie kokteilines – įrenginiu naudokitės saugiai, ir išnaudokite visas kokteilinės galimybes, kurios padės jums paruošti tikrai skanius kokteilius.

Saugumo instrukcija

 • Kai išpakuosite kokteilinę, įsitikinkite, kad prietaisas nėra pažeistas, ir nėra jokių kokteilinės apgadinimo žymių. Jei pastebėsite, kad yra pažeisti laidai ar kitos įrenginio dalys, nerizikuokite savo daugumu, ir pristatykite prietaisą garantinio aptarnavimo centrui;
 • Įsitikinkite, kad įrenginio įtampa atitinka elektros lizdo įtampą – priešingu atveju nenaudokite įrenginio;
 • Visada įrenginį naudokite tik pagal jo paskirtį, nes priešingu atveju naudojimasis bus nesaugus. Gamintojas atsakomybės neprisiims, jei patirsite žalą dėl netinkamo įrenginio naudojimo. Taigi, būkite atsargūs;
 • Nelieskite įrenginio drėgnomis rankomis. Prieš pradėdami naudotis kokteiline, nusausinkite rankas;
 • Norėdami ištraukti kištuką ir elektros tinklo, netraukite už laido ar už paties prietaiso;
 • Stenkitės kokteilinę laikyti tokioje vietoje, kurioje ji būtų veikiama saulės spindulių. Taip pat saugokite nuo drėgmės. Geriausia prietaisą laikyti sausoje vietoje;
 • Kokteiline gali naudotis tik veiksnūs asmenys. Vaikai iki 8  metų neturėtų naudotis kokteiline, kaip ir kitais elektriniais įrenginiais. Vaikai ne visada įvertina pavojų, todėl negali naudotis įrenginiais, kurie gali būti pavojingi;
 • Kokteilinės peiliukai yra labai aštrūs, todėl elkitės su jais atsargiai – tai svarbu surenkant kokteilinę ir ją valant;
 • Kai valysite kokteilinę, ar norėsite apžiūrėti, išjunkite iš elektros lizdo;
 • Jei pastebite, kad kokteilinė sugedo ar tinkamai nefunkcionuoja, nenaudokite įrenginio.

Plakimas

 • Niekada nenaudokite tuščios kokteilinės;
 • Dėdami maisto produktus, neviršykite nustatyto kiekio;
 • Sudėję maisto produktus uždarykite kokteilinės indą, ir dangtelio nenuimkite viso plakimo metu. Jei plakimo metu prireiks įdėti daugiau maisto produktų, išjunkite įrenginį, ir sudėkite maisto produktus.  Kai kurios kokteilinės turi specialią angą, kuri leidžia įdėti daugiau maisto produktų nestabdant prietaiso;
 • Prieš nuimdami kokteilinės dangtelį palaukite, kol įrenginys bus sustabdytas.

Išardymas ir surinkimas

 • Jei norėsite išardyti kokteilinę, pirmiausia ištraukite laidą iš maitinimo lizdo;
 • Nukelkite indą nuo motorinės dalies ir atsukite veržlę;
 • Iš indo išimkite peiliukus.

Kokteilinę surinkti galėsite taip pat labai paprastai: įsitikinkite, kad kokteilinė yra išjungta iš maitinimo lizdo. Sudėkite į indą peiliukus, užkelkite indą and motorinės dalies ir priveržkite veržlę.

Kokteilinės valymas

Visos kokteilinės dalys gali būti valomos, bet svarbu tai tinkamai atlikti. Pirmiausia ištraukite maitinimo laidą ir nukelkite kokteilinės indą. Atsukite veržlę ir išimkite peiliukus.  Laidą ir variklio dalį valykite šiek tiek drėgna šluoste, kurią gerai nugręžkite. Kai išvalysite šią dalį, gerai nusausinkite. Peiliukus plaukite po tekančiu vandeniu – stenkitės neįsipjauti ir nepažeisti kokteilinės peiliukų. Jei peiliukai bus plaunami indaplovėje, nepatartina naudoti aukštesnės nei 60°C vandens temperatūros. Kokteilinės indą plaukite indaplovėje ar  vandens srove. Jei pastebite, kad indas yra prisigėręs maisto kvapų, galite panaudoti plovimo priemones.

Naudingi patarimai naudojantis kokteiline

 • Suplakto kokteilio inde nepalikite ilgiau nei reikia suplakti kokteilį – kokteilinės indas gali prisigerti maisto kvapų, kas tikrai nėra malonu ruošiant visai kitokius kokteilius nei prieš tai;
 • Kokteiliai gali būti suplakami greičiau, jei pirmiau pilsite skystus produktus, o tik vėliau sudėsite kietus. Vertėtų vengti plakti vien tik kietus maisto produktus – visada įpilkite šiek tiek skysčių;
 • Plakimo greitis gali būti keičiamas tik tuomet, kada kokteilinės darbas bus sustabdytas;
 • Jei bus plakami karšti skysčiai, pripildykite ne daugiau nei pusę indo, ir plakite naudodami patį lėčiausią plakimo greitį. Plakdami karštus skysčius dangčio viršaus angoje palikite plyšį, kuris leis išeiti garams;
 • Visada saugokite kokteilinės laidą nuo galimų pažeidimų. Jei pastebėsite, kad laidas yra pažeistas, nesinaudokite įrenginiu;
 • Jei gaminsite riešutų sviestą ar plaksite aliejinius produktus, neleiskite kokteilinei veikti ilgiau nei minutę, nes ji gali perkaisti (rekomenduojama plakti pusę minutės, ir daryti tokio pat ilgio pertrauką).  Plakant kitus maisto produktus, nenaudokite kokteilinės ilgiau nei 10 minučių. Jei plakti teks ilgiau, po dešimties minučių išjunkite įrenginį, ir po kiek laiko vėl galėsite juo naudotis;
 • Net ir tuomet, jei norite suplakti gana nedidelį kiekį kokteilio, geriausia, kad būtų pripildomas bent ketvirtadalis indo – plakant kokteilį bus gaunami geresni rezultatai;
 • Smulkindami ledukus įpilkite šiek tiek vandens (jis turėtų apsemti sudėtus ledukus). Tai apsaugos kokteilinės peiliukus, ir ledukai galės būti susmulkinami greičiau. Baigę plakti galėsite nupilti perteklinį vandenį.

Kokteilinės laikymas

Kokteilinę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei kokteilinė bus naudojama dažnai, ją galite laikyti ant virtuvinės spintelės, tačiau svarbu pasirūpinti, kad jos nepasiektų saulės spinduliai ar perteklinė drėgmė. Kai nesinaudojate kokteiline, ištraukite maitinimo lizdą. Laidas gali būti suvyniojamas po kokteiline. Jei kokteiline naudositės gana retai, ją galite laikyti jos dėžutėje – įrenginį galėsite laikyti spintelėje. Tokiu atveju nenaudojamą kokteilinę reikės valyti rečiau – juk virtuvėje įrenginiai neretai prisigeria įvairių kvapų ir gali aplipti riebalais. Taigi,kokteilinę valysite rečiau, jei ją laikysite dėžutėje.

Pirkdami kokteilinę visada gausite instrukciją, kaip tinkamai naudotis įrenginiu. Visada svarbu pasirūpinti, kad viskas būtų tinkamai atliekama, ir galėsite būti užtikrinti, kad kokteilinė tarnaus tikrai ilgą laiką. Rūpinkitės savo ir savo vaikų saugumu – niekada nepalikite įrenginio neištraukto iš maitinimo lizdo, ir taip pat pasirūpinkite, kad kokteilinė nebūtų pasiekiama vaikams.