Fortakas 8 700 30 100

TAX FREE
Mokesčių grąžinimas

 Norėdami išsivežti įsigytas asmeninio naudojimo prekes už ES teritorijos ribų ir susigrąžinti prekių pirkimo PVM, prašome laikytis taisyklių (žr.info žemiau).
To take away the goods purchased for personal use outside the EU and recover VAT, please follow directions (info bellow).
При желании вывезти приобретённые товары личного пользования за пределы ЕС и возместить НДС, следуйте правилам (см. ниже).

- pirkdamas prekes FORTAKAS parduotuvėse, turistas turi  paprašyti parduotuvės darbuotojo kasos kvito/ PVM sąskaitos faktūros bei užpildytos formos Nr. FR0420 (PVM grąžinimo užsienio  keleivio deklaracija). Parduotuvėse darbuotojai mielai padės ir patars;
- išvykdamas iš Europos Sąjungos turistas turi parodyti savo pirkinius, deklaraciją, kasos kvitą/PVM sąskaitą faktūrą ir pasą muitinės pareigūnams, kurie uždės spaudą ant Jūsų deklaracijos formos;
- Į FORTAKO parduotuvę, kurioje pirkote prekes, atsiųskite muitinės antspaudu patvirtintą deklaraciją (originalą), kasos kvito/ PVM sąskaitos faktūros kopiją, savo paso kopiją.
- PVM grąžinimo išmoka jums bus pervesta į jūsų nurodytą asmeninę sąskaitą. Jeigu asmeninė sąskaita yra Lietuvos banke, papildomi mokesčiai nėra taikomi.  Jeigu asmeninė sąskaita yra  užsienio banke, iš grąžinamos išmokos sumos bus išskaitomi tarptautinio pavedimo mokesčiai. 
- PVM grąžinamas, kai pirkinių suma (su PVM) parduotuvėje yra ne mažesnė kaip 55 Eur. 
- išvykstant iš ES šalies, PVM grąžinimo užsienio piliečiams deklaracija turi būti patvirtinta muitinėje ne vėliau kaip iki 3 mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį įsigytos prekės, pabaigos.